2014-12-24 13:01 #0 av: taylor__lambert

Varför ska man träna in stadga? Stadga innebär att hunden ska vara kvar i den position du lämnar den i, den ska inte förflytta sig och ska heller inte ändra position även om du gör en hastig rörelse. Stadga är bra till parkour därför att hunden stannar kvar på samma ställe tills den får ett varsågod, detta minskar risk för eventuella skador.

När du väl lärt in kommandot att "stanna" så ska du nu börja träna upp stadgan på kommandot.

  • Halsband

Det enklaste är om du börjar med att träna stadga i halsband, inte stryp, inte halvstryp, utan ett enkelt halsband.

  • Koppel

Kopplet ska vara långt, helst två meter, börja på kort avstånd utöka successivt avståndet.

  • Segdra

Enklaste metoden är att segdra i kopplet, du får inte rycka i kopplet, ett ryck betyder "kom", utan segdra, precis som om du drar i kopplet men mycket långsamt och försiktigt. Hunden ska stanna i position. Dra inte hårt! Vi vill inte ha nackskador på hundarna!

  • Träna korta stunder

Träna endast kortare stunder, det är lätt hänt att hunden efter en längre stunds segdragande börjar tro att du vill att den ska komma till dig.

  • Olika positioner

Träna i olika positioner "sitt", "ligg", "stå" osv.

  • Fri kommando

Glöm inte att sätta dit ett fri kommando du kan antingen använda dig av ordet "fri" eller "varsågod".

  • Sele

När du tycker din hund är redo är det dags att övergå till sele, sele ska du

inte börja med då känslan av ett sele för en hund blir mer intensiv än ett halsband för att selen sitter på flera delar än en på kroppen som skjuter hunden framåt och det blir då lättare fel.

  • Rörelser

Nu har du kommit så långt att hunden ska kunna sitta kvar tills den får ett fri kommando, det är då dags för att börja sätta dig själv i rörelse, det kan börja med att tex gå runt hunden, klappa med händerna, ta ett plötsligt skutt åt sidan.